Με μεγάλη χαρά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανάρτηση της εφαρμογής 100places στο Google Play Store, όπου και θα παραμείνει διαθέσιμη και ανοικτή για όλες/ους. 

Περισσότερα

Το έργο DeSIC του προγράμματος Not Equal είναι μια σύμπραξη ανάμεσα σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και πρωτοβουλιών, που προωθούν την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή σε ζητήματα σχετικά με τη βία και τις έμφυλες διακρίσεις. 

Περισσότερα