Έκθεση: Ένας αιώνας μετακινήσεων. Μια πόλη μέσα στις πόλεις

Το ερευνητικό έργο 100memories του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικό Iδρυμα Ερευνών, από τις 13 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου 2023, παρουσιάζει την έκθεση “Ένας αιώνας μετακινήσεων. Μια πόλη μέσα στις πόλεις.”

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο που στέγασε από το 1924 το κεμπαπτζίδικο «Αιγυπτιακόν» (Παναγή Τσαλδάρη και Αλατσάτων). Στον χώρο αυτό για έναν μήνα θα αφηγηθούμε ιστορίες μετακινήσεων από το 1922 έως τις μέρες μας.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Τρίτη 13 Ιουνίου, ώρα 19.30 | Έναρξη Έκθεσης
Πέμπτη 15 Ιουνίου, ώρα 19.30 | Μια χώρα σε κίνηση
Κυριακή 18 Ιουνίου, ώρα 19.00 | Τα γενέθλια μιας πόλης: μνήμες και ιστορίες
Πέμπτη 22 Ιουνίου, ώρα 19.30 | Ψηφίζοντας σε άλλη πατρίδα
Πέμπτη 29 Ιουνίου, ώρα 19.30 | Λαϊκό σουαρέ
Κυριακή 16 Ιουλίου, ώρα 19.30 | Ολοκλήρωση έκθεσης
Κυριακή 2 Ιουλίου, ώρα 19.30 | Performances

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Η είσοδος στην έκθεση και στις παράλληλες εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Σας περιμένουμε όλες/ους/α!

Το ερευνητικό έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τη σύμπραξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων Sociality (με αντικείμενο την τεχνολογία) και Commonspace (με αντικείμενο τον συμμετοχικό σχεδιασμό) στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04827).