Όλες δυνατές, όλοι ίσοι | Σχολείο χωρίς στερεότυπα

To έργο “Όλες δυνατές, όλοι ίσοι | Σχολείο χωρίς στερεότυπα” στο οποίο έχουμε τη χαρά να συμμετέχουμε, απαντά σε 3 προκλήσεις, που αφορούν κορίτσια και νέες γυναίκες στην Ελλάδα, οι οποίες τεκμηριώνονται από την ακαδημαϊκή έρευνα και από την εμπειρία του Women On Top. Πιο αναλυτικά οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με:

  1. Τις διαφορές στην αντιμετώπιση αγοριών/κοριτσιών από τους/τις εκπαιδευτικούς και τη διαιώνιση των έμφυλων ανισοτήτων που προκαλούν
  2. Το «κενό αυτοπεποίθησης» στα κορίτσια 10-14 ετών, το οποίο τα εμποδίζει, ως νέες γυναίκες, να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης
  3. Τον επαγγελματικό διαχωρισμό, που περιλαμβάνει χαμηλή συμμετοχή κοριτσιών και νέων γυναικών σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία και σε θέσεις ευθύνης.

Οι ομάδες στόχου του έργου είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές ΣΕΠ, αλλά στην πορεία, και εκπαιδευτικοί άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Σκοπός του έργου είναι η, υπό τον συντονισμό του WoT, δημιουργία ενός πυρήνα εκπαιδευτικών που θα πρωτοστατήσουν και θα συνεισφέρουν στην αλλαγή νοοτροπίας και την εισαγωγή νέων πρακτικών για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό πέρα από έμφυλα στερεότυπα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για την υλοποίηση του έργου, συντονιστής φορέας είναι το Women on Top και οι συνεργαζόμενοι φορείς η Sociality και η Openous.

Από τη μεριά μας, ως Sociality θα συμβάλλουμε στο συγκεκριμένο έργο με τη δημιουργία της ιστοσελίδας και πλατφόρμας που θα φιλοξενήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά κι όλο το υλικό επιμόρφωσης το οποίο θα χρησιμεύσει στους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα δικτύωσης για τους εκπαιδευτικούς/χρήστες της.

Το έργο «Σχολείο χωρίς στερεότυπα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους το Openous και τη Sociality.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr