Ποιές/οί είμαστε

Στη Sociality αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάπτυξη ψηφιακών μέσων και υποδομών είναι ένας αποτελεσματικός και με πολλές δυνατότητες δρόμος για την οργάνωση και αναβάθμιση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίζουμε κάθε συνεργάτη μας σφαιρικά και να λειτουργούμε μαζί για θέματα ψηφιακής επικοινωνίας, να εντοπίζουμε και να αναδεικνύουμε ανάγκες και να προτείνουμε λύσεις.

Έχουμε την διάθεση να αναγνώσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προσαρμόζοντας το κόστος της λύσης ανάλογα με τις δυνατότητες αλλά και τους σκοπούς ανά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει να επικεντρωθούμε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε οργανώσεις και εγχειρήματα με κοινωνικό αντίκτυπο, σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και σε ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πώς το κάνουμε

Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τεχνολογίες και πρακτικές ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα:

  • Γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αξίζει να είναι ανοιχτή και διαθέσιμη σε όλους και όλες και προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτήν την αντίληψη.
  • Γιατί θεωρούμε ότι η συλλογική γνώση της κοινότητας έχει τεράστια αξία και είναι το καλύτερο μέσο για την επίλυση προβλημάτων.
  • Γιατί αυτές οι οι τεχνολογίες και οι πρακτικές βρίσκονται σε πολύ αξιόπιστο και παραγωγικό επίπεδο και καλύπτουν πολύ καλά τις περισσότερες ανάγκες.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας

Παρέχουμε, υποστηρίζουμε και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας στον τομέα της ψηφιακής τους παρουσίας, από τα πρώτα στάδια της συνεργασίας μας και μένουμε μαζί για συνεχείς βελτιώσεις και υποστήριξη.

Δημιουργούμε ψηφιακά εργαλεία και εγκαθιστούμε ψηφιακές υποδομές που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους των συνεργατών μας, σχεδιάζοντας με επίκεντρο τον ίδιο τον χρήστη.

Διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα που αφορούν το ελεύθερο λογισμικό,το digital marketing και το ψηφιακό περιβάλλον γενικότερα.

Αναπτύσσουμε και συμμετέχουμε σε ερευνητικές έργα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες με έμφαση στην ανάλυση αναγκών, την ανάπτυξη prototype εφαρμογών και την προσέγγιση χρηστών.

Ενεργούμε με τρόπο
δίκαιο και τίμιο

Privacy and Safety Policy

Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας του συνεργάτη μας.

Fair Ownership Policy

Ό,τι δημιουργούμε για κάθε συνεργάτη καθώς και ό,τι περιεχόμενο μας παραχωρήσει προς διαχείριση του ανήκει και μπορεί να το ανακτήσει ανά πάσα στιγμή.

Fair Play Policy

Δεν εκμεταλλευόμαστε τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, ούτε δημιουργούμε προβλήματα σε τυχόν ανταγωνιστές.

Fair Use Policy

Απαγορεύεται να εκμεταλλευτούμε δεδομένα ή να υποδείξουμε συσχετίσεις δεδομένων και προσώπων που έχουμε αντιληφθεί λόγω αλληλεπικάλυψης έργων μας.

Λειτουργούμε συνεργατικά

Δεν έχουμε διευθυντές και υπαλλήλους. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι και μοιραζόμαστε δίκαια τόσο την δουλειά όσο και τις αμοιβές που προκύπτουν. Θεωρούμε ότι η συνεργατική εργασία είναι πιο ευχάριστη, πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη και προωθούμε την εξάπλωση της. Μπορείτε να βρείτε το καταστατικό μας εδώ.

Η ομάδα μας

Γρηγόρης Τσαρδανίδης

Interaction Design

Σπύρος Τζώρτζης

Digital Marketing

Ναντιάνα Κουτίβα

Project Management

Καλλιόπη Κάρλου

Web Development

Στέφανος Βιδάλης

Web Development

Δημήτρης Μυτάκης

Software Engineering

Αντώνης Φάρας

Technology Management

Δημήτρης Μαυρίδης

Financial Management

Οικονομικά Στοιχεία

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015


Η φωτογραφία με την επιγραφή Utopia είναι του Marco Monetti, Flickr, CC BY-ND