Απέναντι σε μια αντίληψη που θέλει τα social media να λειτουργούν με σκιώδη τρόπο και να ελέγχονται από ελάχιστους ανθρώπους με οικονομική και πολιτική εξουσία έχει δημιουργηθεί το Mastodon, που λόγω ακριβώς των τελευταίων εξελίξεων έχει γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα

Περισσότερα