Εκπαίδευση

Διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω στις ανοιχτές τεχνολογίες πληροφορικής και στο digital marketing.

Επαγγελματικά Σεμινάρια

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και οργανισμούς για να προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα μέλης τους, ενώ παράλληλα διοργανώνουμε τα δικά μας επαγγελματικά σεμινάρια πάνω στο digital marketing.

IT Communa

Μέσα από την IT Communa διοργανώνουμε ελεύθερα σεμινάρια και εκδηλώσεις που άπτονται της ψηφιακής σφαίρας με θέματα όπως τα social media, το ελεύθερο λογισιμικό, την ιδιωτικότητα κ.α.

Συνεργάτες μας

kalomathe.gr

Έχουμε την χαρά να συμμετέχουμε στο kalomathe.gr και ως εταίροι και ως εκπαιδευτές. Το kalomathe.gr είναι μια πλατφόρμα που σκοπό έχει να προσφέρει ανοιχτό δωρεάν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την κοινότητα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας. Εμείς συνεισφέραμε στο κομμάτι της ψηφιακής παρουσίας και επικοινωνίας με δύο ολοκληρωμένα video-μαθήματα!

FoundIt

To μέλος μας Σπύρος Τζώρτζης συνεισφέρει ως Mentor στο πρόγραμμα FoundIt στον τομέα του Digital Marketing. Το πρόγραμμα FoundIt έχει σκοπό να βοηθήσει άνεργους ή υποαπασχολούμενους νέους και νέες από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση.

ANT1 MediaLab

Τα τελευταία τρία χρόνια 2019-2021, ο Σπύρος Τζώρτζης από την ομάδα μας διδάσκει E-mail Marketing στο ANT1 MediaLab στο πλαίσιο του προγράμματος Digital & Social Media.

kalomathe.gr

Έχουμε την χαρά να συμμετέχουμε στο kalomathe.gr και ως εταίροι και ως εκπαιδευτές. Το kalomathe.gr είναι μια πλατφόρμα που σκοπό έχει να προσφέρει ανοιχτό δωρεάν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την κοινότητα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας. Εμείς συνεισφέραμε στο κομμάτι της ψηφιακής παρουσίας και επικοινωνίας με δύο ολοκληρωμένα video-μαθήματα!

FoundIt

To μέλος μας Σπύρος Τζώρτζης συνεισφέρει ως Mentor στο πρόγραμμα FoundIt στον τομέα του Digital Marketing. Το πρόγραμμα FoundIt έχει σκοπό να βοηθήσει άνεργους ή υποαπασχολούμενους νέους και νέες από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση.

ANT1 MediaLab

Τα τελευταία τρία χρόνια 2019-2021, ο Σπύρος Τζώρτζης από την ομάδα μας διδάσκει E-mail Marketing στο ANT1 MediaLab στο πλαίσιο του προγράμματος Digital & Social Media.

HIGGS | Higher Incubator Giving Growth & Sustainability

Έχουμε τη χαρά να έχουμε συνεργαστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με την ομάδα του HIGGS, μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις

Συγκεκριμένα, έχουμε συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις γύρω από το digital marketing, τα social media, το email marketing και στην παρουσίαση project management tools για ομάδες στα πλαίσια των προγραμμάτων Incubator και Accelerator, τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά πρόγραμματα για ΜΚΟ του HIGGS.

Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ

Για δύο διαδοχικές χρονιές, το φθινόπωρο του 2017 και του 2018, οργανώσαμε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, επαγγελματικά σεμινάρια σχετικά με το Digital Marketing.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν τόσο στο κοινό όσο και στα μέλη του ΣΑΕ-ΕΠΕ και κάλυπττε ενότητες σχετικά με το Digital Marketing Strategy  και σχετικά εργαλεία για Newsletter (Mailchimp), Analytics, SEO, Social Media και Online Διαφημίσεις σε βάθος 2 μηνών.

SciFY Academy

Η SciFY Academy είναι η εκπαιδευτική ομπρέλα του οργανισμού SciFY (Science For You – Επιστήμη Για Σένα).

Μεταξύ 2016 και 2017 είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με την αγαπημένη μας ομάδα της SciFY σε μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια γύρω από το digital marketing:

HIGGS | Higher Incubator Giving Growth & Sustainability

Έχουμε τη χαρά να έχουμε συνεργαστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με την ομάδα του HIGGS, μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις

Συγκεκριμένα, έχουμε συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις γύρω από το digital marketing, τα social media, το email marketing και στην παρουσίαση project management tools για ομάδες στα πλαίσια των προγραμμάτων Incubator και Accelerator, τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά πρόγραμματα για ΜΚΟ του HIGGS.

Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ

Για δύο διαδοχικές χρονιές, το φθινόπωρο του 2017 και του 2018, οργανώσαμε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, επαγγελματικά σεμινάρια σχετικά με το Digital Marketing.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν τόσο στο κοινό όσο και στα μέλη του ΣΑΕ-ΕΠΕ και κάλυπττε ενότητες σχετικά με το Digital Marketing Strategy  και σχετικά εργαλεία για Newsletter (Mailchimp), Analytics, SEO, Social Media και Online Διαφημίσεις σε βάθος 2 μηνών.

SciFY Academy

Η SciFY Academy είναι η εκπαιδευτική ομπρέλα του οργανισμού SciFY (Science For You – Επιστήμη Για Σένα).

Μεταξύ 2016 και 2017 είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με την αγαπημένη μας ομάδα της SciFY σε μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια γύρω από το digital marketing: