Έρευνα

Αναπτύσουμε και συμμετέχουμε σε ερευνητικά έργα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

Τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα εστιάζονται σε τεχνολόγιες όπως το Blockchain και σε θεματικές όπως η Κοινωνική Οικονομία, ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός και οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες.

Εμπλεκόμαστε στην ανάλυση αναγκών και στον σχεδιασμό πρωτότυπων λύσεων για την κάλυψη τους. Δουλεύουμε πάνω στο prototyping με ανάπτυξη web εφαρμογών χρησιμοποιόντας σύγχρονα JavaScript Frameworks. Παράλληλα συμμετέχουμε στο κομμάτι της επικοινωνίας στα ερευνητικά έργα με αντικείμενο την εμπλοκή κοινού και χρηστών.

Portfolio

100objects

Το100objects αποτελεί μέρος του ερευνητικού έργου “Αντικείμενα σε Κίνηση” του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.

Με σημείο εκκίνησης το ερώτημα: “Τί αντικείμενα έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 1922;” το έργο έχει ως στόχο να εντοπίσει όχι μόνο τα ίδια τα αντικείμενα αλλά να μελετήσει τους λόγους για τους οποίους οι κάτοχοί τους τα επέλεξαν για να τους συνοδεύσουν στο ταξίδι του εκπατρισμού. Αναζητά τη χρήση και την αξία που είχαν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, τη διαδρομή τους σε ολόκληρο τον 20ό αιώνα έως τις μέρες μας, που διασώζονται στο σπίτι κάποιου απογόνου.

Έτσι στην διαδικτυακή έκθεση έχουν αναρτηθεί αντικείμενα των προσφύγων και η ιστορία τους. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από την Εριφύλη Αράπογλου ενώ εμείς είχαμε την χαρά να μεταφέρουμε όλον αυτόν τον πλούτο ιστορικών τεκμηρίων στο διαδίκτυο.

schoolofnobias.gr

Το προετοιμάζαμε καιρό! Τώρα και στις οθόνες σας. Το έργο “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών, από την Α/Βάθμια και Β/Βάθμια εκπαίδευση, και καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ που θέλουν να γνωρίσουν νέους τρόπους να φέρουν την έμφυλη ισότητα πιο κοντά στις τάξεις τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το έργο “Σχολείο χωρίς στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Sociality και την Openous.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ppCITY

Το ppCity είναι ένα ερευνητικό έργο που σκοπό έχει να δημιουργήσει μια ψηφιακή λύση για τον συμμετοχικό σχεδιασμό στον αστικό χώρο και χρηματοδοτείται από την δράση του ΕΣΠΑ  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Συνδυάζει ένα κόμβο δεδομένων από αισθητήρες και άλλες πήγες (Πλατφόρμα 1) με ένα εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού βασισμένο σε GIS (Πλατφόρμα 2) και ένα συνολικό εργαλείο διαχείρισης  για λήψη αποφάσεων (Πλατφόρμα 3) για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση. Το έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μας με την DOTSOFT και την GET που κατασκεύασαν τις πλατφόρμες του έργου καθώς και με την ομάδα της Commonspace που συμμετείχαν ως ειδικοί στον συμμετοχικό σχεδιασμό.

Από πλευρά μας αναλάβαμε την ψηφιακή παρουσία και την ανάπτυξη κοινού του έργο ενώ δημιουργήσαμε και ένα prototype ψηφιακό εργαλείο για την αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων από το Twitter ως κομμάτι της Πλατφόρμας 1.

100objects

Το100objects αποτελεί μέρος του ερευνητικού έργου “Αντικείμενα σε Κίνηση” του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.

Με σημείο εκκίνησης το ερώτημα: “Τί αντικείμενα έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 1922;” το έργο έχει ως στόχο να εντοπίσει όχι μόνο τα ίδια τα αντικείμενα αλλά να μελετήσει τους λόγους για τους οποίους οι κάτοχοί τους τα επέλεξαν για να τους συνοδεύσουν στο ταξίδι του εκπατρισμού. Αναζητά τη χρήση και την αξία που είχαν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, τη διαδρομή τους σε ολόκληρο τον 20ό αιώνα έως τις μέρες μας, που διασώζονται στο σπίτι κάποιου απογόνου.

Έτσι στην διαδικτυακή έκθεση έχουν αναρτηθεί αντικείμενα των προσφύγων και η ιστορία τους. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από την Εριφύλη Αράπογλου ενώ εμείς είχαμε την χαρά να μεταφέρουμε όλον αυτόν τον πλούτο ιστορικών τεκμηρίων στο διαδίκτυο.

schoolofnobias.gr

Το προετοιμάζαμε καιρό! Τώρα και στις οθόνες σας. Το έργο “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών, από την Α/Βάθμια και Β/Βάθμια εκπαίδευση, και καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ που θέλουν να γνωρίσουν νέους τρόπους να φέρουν την έμφυλη ισότητα πιο κοντά στις τάξεις τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το έργο “Σχολείο χωρίς στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Sociality και την Openous.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ppCITY

Το ppCity είναι ένα ερευνητικό έργο που σκοπό έχει να δημιουργήσει μια ψηφιακή λύση για τον συμμετοχικό σχεδιασμό στον αστικό χώρο και χρηματοδοτείται από την δράση του ΕΣΠΑ  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Συνδυάζει ένα κόμβο δεδομένων από αισθητήρες και άλλες πήγες (Πλατφόρμα 1) με ένα εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού βασισμένο σε GIS (Πλατφόρμα 2) και ένα συνολικό εργαλείο διαχείρισης  για λήψη αποφάσεων (Πλατφόρμα 3) για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση. Το έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μας με την DOTSOFT και την GET που κατασκεύασαν τις πλατφόρμες του έργου καθώς και με την ομάδα της Commonspace που συμμετείχαν ως ειδικοί στον συμμετοχικό σχεδιασμό.

Από πλευρά μας αναλάβαμε την ψηφιακή παρουσία και την ανάπτυξη κοινού του έργο ενώ δημιουργήσαμε και ένα prototype ψηφιακό εργαλείο για την αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων από το Twitter ως κομμάτι της Πλατφόρμας 1.

FemMap Project

To 2020 δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό χάρτη για το έργο FemMap Project που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος START. Σκοπός του έργου ήταν να δημιουργήσει μια χαρτογράφηση της πόλης μέσα από μια φεμινιστιστική ματιά. Οι ερευνήτριες οργάνωσαν συμμετοχικά εργαστήρια, όπου οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν τις ιστορίες τους και τις τοποθέτησαν μέσα στην πόλη. Όλο το υλικό, οπτικό και ακουστικό, αναρτήθηκε στον ψηφιακό χάρτη. Η επισκέπτρια μπορεί να πλοηγηθεί στο χάρτη και να προσθέσει τα δικά της σημεία.

Capsella Pilots

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Capsella υλοποιήσαμε δύο prototype εφαρμογές σχετιζόμενες με την τροφή σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο “Αθηνά” και το WeDevilerTaste Agency από την Πράγα και με την γραφιστική επιμέλεια των Designature.

Η πρώτη εφαρμογή Findish, που δημιουργήθηκε με χρήση AngularJS, αξιοποιούσε δεδομένα από το Ινστιτούτο Αθήνα για να προβάλει προτάσεις για εστιατόρια στους χρήστες με βάση συνδυασμό παραγόντων όπως το πιάτο που αναζητούσε, την απόσταση και την ποιότητα του εστιατορίου. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε πιλοτικά σε ξενοδοχεία της Πράγας.

Η δεύτερη εφαρμογή Public Food είχε ως σκοπό την διαχείριση των σχολικών γευμάτων σε πόλεις της περιοχής του Μιλάνο στην Ιταλία. Αξιοποιόντας δεδομένα από τους  δήμους που επεξεργάστηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημιουργήσαμε μια διαχειριστική εφαρμογή σε Angular. Οι γονείς μπορούσαν να παρακολουθούν την διατροφή των παιδιών τους, να απαντήσουν ερωτήσεις σε σχέση με τις διατροφικές τους συνήθειες και τις αλλεργίες, ενώ οι υπεύθυνοι μπορούσαν να έχουν πλήρη εικόνα των αναγκών στα σχολεία με πίνακες και γραφήματα.

Αριστερά και '21

Το 1922 μια ομάδα ιστορικών, πολιτικών επιστημόνων και ιστορικών στελεχών δημιουργουν τα ‘’Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας’’ (ΑΣΚΙ). Το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, δημιουργήσαμε για λογαριασμό του αρχείου μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη σχέση Αριστεράς και 1821.

Με ευδιάκριτες και σαφείς πληροφορίες παρουσιάζονται στις οθόνες των υπολογιστών μας μπροσούρες, φωτογραφίες, σελίδες από αρχεία και περιοδικά, ζωντανές συζητήσεις και πρωτότυπα κείμενα που αφορούν αυτή τη σύνθετη και δυναμική σχέση, που μας επιτρέπει να σκεφτούμε ξανά την ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και ανακαλύψτε τα!

FemMap Project

To 2020 δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό χάρτη για το έργο FemMap Project που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος START. Σκοπός του έργου ήταν να δημιουργήσει μια χαρτογράφηση της πόλης μέσα από μια φεμινιστιστική ματιά. Οι ερευνήτριες οργάνωσαν συμμετοχικά εργαστήρια, όπου οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν τις ιστορίες τους και τις τοποθέτησαν μέσα στην πόλη. Όλο το υλικό, οπτικό και ακουστικό, αναρτήθηκε στον ψηφιακό χάρτη. Η επισκέπτρια μπορεί να πλοηγηθεί στο χάρτη και να προσθέσει τα δικά της σημεία.

Capsella Pilots

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Capsella υλοποιήσαμε δύο prototype εφαρμογές σχετιζόμενες με την τροφή σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο “Αθηνά” και το WeDevilerTaste Agency από την Πράγα και με την γραφιστική επιμέλεια των Designature.

Η πρώτη εφαρμογή Findish, που δημιουργήθηκε με χρήση AngularJS, αξιοποιούσε δεδομένα από το Ινστιτούτο Αθήνα για να προβάλει προτάσεις για εστιατόρια στους χρήστες με βάση συνδυασμό παραγόντων όπως το πιάτο που αναζητούσε, την απόσταση και την ποιότητα του εστιατορίου. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε πιλοτικά σε ξενοδοχεία της Πράγας.

Η δεύτερη εφαρμογή Public Food είχε ως σκοπό την διαχείριση των σχολικών γευμάτων σε πόλεις της περιοχής του Μιλάνο στην Ιταλία. Αξιοποιόντας δεδομένα από τους  δήμους που επεξεργάστηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημιουργήσαμε μια διαχειριστική εφαρμογή σε Angular. Οι γονείς μπορούσαν να παρακολουθούν την διατροφή των παιδιών τους, να απαντήσουν ερωτήσεις σε σχέση με τις διατροφικές τους συνήθειες και τις αλλεργίες, ενώ οι υπεύθυνοι μπορούσαν να έχουν πλήρη εικόνα των αναγκών στα σχολεία με πίνακες και γραφήματα.

Αριστερά και '21

Το 1922 μια ομάδα ιστορικών, πολιτικών επιστημόνων και ιστορικών στελεχών δημιουργουν τα ‘’Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας’’ (ΑΣΚΙ). Το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, δημιουργήσαμε για λογαριασμό του αρχείου μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη σχέση Αριστεράς και 1821.

Με ευδιάκριτες και σαφείς πληροφορίες παρουσιάζονται στις οθόνες των υπολογιστών μας μπροσούρες, φωτογραφίες, σελίδες από αρχεία και περιοδικά, ζωντανές συζητήσεις και πρωτότυπα κείμενα που αφορούν αυτή τη σύνθετη και δυναμική σχέση, που μας επιτρέπει να σκεφτούμε ξανά την ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και ανακαλύψτε τα!