Το έργο DeSIC του προγράμματος Not Equal είναι μια σύμπραξη ανάμεσα σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και πρωτοβουλιών, που προωθούν την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή σε ζητήματα σχετικά με τη βία και τις έμφυλες διακρίσεις. 

Περισσότερα

Μαζί με άλλους συνεταιρισμούς ενώνουμε τη φωνή μας για την καταδίκη των νεοναζί. Την Τετάρτη 7/10 στις 10:00 κάνουμε στάστη εργασίας και συμμετέχουμε στη συγκέντρωση έξω από το Εφετείο Αθηνών με όλα τα δυνατά μέτρα αυτοπροστασίας, όπου θα γίνει η ανακοίνωση της απόφασης.

Περισσότερα