Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και χαρούμενες που συμμετέχουμε στη διαδικτυακή “Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας”, και συγκεκριμένα στον τομέα της Τεχνολογίας, μέσα από την παρουσίαση με θέμα τις Καλές πρακτικές στην Κ.ΑΛ.Ο. Η παρουσιάση και η συζήτηση θα γίνουν μαζί με την CommonsLab και την LUDD την Τετάρτη 31/3 στις 19:30

Περισσότερα

Το διακρατικό πρόγραμμα “COOPower” αφορά στη διάχυση, ανάδειξη και στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Συνεταιριστικής και Κοινωνικής Οικονομίας, ως μία εναλλακτική, καινοτόμο και…

Περισσότερα

Το έργο DeSIC του προγράμματος Not Equal είναι μια σύμπραξη ανάμεσα σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και πρωτοβουλιών, που προωθούν την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή σε ζητήματα σχετικά με τη βία και τις έμφυλες διακρίσεις. 

Περισσότερα

Στις 29 Οκτωβρίου του 2020 ξεκίνησε στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών η υλοποίηση του ερευνητικού έργου «100memories», με τη σύμπραξη των συνεταιριστικών…

Περισσότερα

Το έργο “eLEONAS ppWebGIS” υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-01288 και MIS 5073660. Συντονίστρια εταιρεία του έργου είναι η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES.

Περισσότερα