Σεμινάριο IT Communa – WordPress Τheming (Video)

Στα πλαίσια των ανοιχτών σεμιναρίων μας, τον Νοέμβριο μιλήσαμε για το WordPress, ένα εύχρηστο και εύκολο στην ανάπτυξη Content Management System ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται πλέον από το 1/4 των ιστοσελίδων παγκοσμίως.

Το WordPress είναι δηλαδή ένα σύστημα που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε εύκολα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να αναπτύσσουμε γρήγορα και σχετικά εύκολα ιστοσελίδες.

Στο δεύτερο workshop της σειράς σεμιναρίων, ασχοληθήκαμε με το WordPress Theming.

Μπορείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου εδώ.