Ρητορική Εταιρεία Ελλάδος

Σχετικά

Η νέα δίγλωσση ιστοσελίδα της Ρητορικής Εταιρίας Ελλάδος, μη κερδοσκοπικού σωματείου που ασχολείται με την ανάπτυξη του debating στην Ελλάδα.

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Κατηγορία
Content