Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Political Innovation

Σχετικά

Η  Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας αποτελεί ένα έργο για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές. Συμμετέχουν η Place Identity, η SciFy και η Culture Polis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Κατηγορία
Content