Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Πολιτεία 2.0

Σχετικά

Η Πολιτεία 2.0 | Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας είναι ένα εγχείρημα της Place Identity που περιλαμβάνει ακόμα το Σύνταγμα 2.0 που αφορά τον επανασχεδιασμό του Συντάγματος από τους πολίτες και την Καμπάνια για την Πολιτική Καινοτομία.

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Κατηγορία
Content