Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης

ΕλλΚΕΔ

Σχετικά

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Εργασιακής Διαμεσολάβησης που ασχολείται με την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στα θέματα του εργασιακού χώρου.

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Κατηγορία
Business