Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Σχετικά

Ιστότοπος του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών που έχει δημιουργήσει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Ο ιστότοπος παρουσιάζει όλες τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο δίκτυο σε διαδραστικό χάρτη και λίστα. Επίσης η βιβλιοθήκη έχει το δικό της προφίλ με τα στοιχεία επικοινωνίας της και τις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει.

Παρουσιάζονται επίσης όλες οι δράσεις του Δικτύου με έμφαση στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία.

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Κατηγορία
Community