Δημοτική κίνηση στον Δήμο Αθηναίων

Ανοιχτή Πόλη

Σχετικά

Ιστοσελίδα για την δημοτική κίνηση “Ανοιχτή Πόλη” στην Αθήνα. Εκτός από σελίδες περιεχομένου διαθέτει και διαδραστική σελίδα με τις δράσεις της κίνησης στις γειτονιές καθώς και ημερολόγιο επόμενων εκδήλωσεων.

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Κατηγορία
Content