ngoHeroes

Το ngoHeroes είναι μία πλατφόρμα που φέρενει σε επαφή μη-κυβερνητικές Οργανώσεις και υποψήφιους εργαζόμενους σε αυτές. Οι εργαζομένοι διατηρούν το ψηφιακό τους βιογραφικό στην πλατφόρμα και κάνουν αιτήσεις στις θέσεις που οι οργανώσεις αναρτούν.

View Online

The challenge

Το βασικό θέμα που θέλαμε να λύσουμε είναι πως θα φέρουμε σε επαφή 2 βασικούς τύπους χρηστών, μη-κυβερνητικές Οργανώσεις και υποψήφιους εργαζόμενους σε αυτές, με τροπό απλό και αποτελεσματικό και για τους δύο. Μαζί με την ομάδα του ngoHeroes που ήταν γεμάτη με ιδέες, κληθήκαμε να ορίσουμε μια διαδικασία αυτοπαρουσίασης των εργαζομένων που θα τους βοηθούσε ουσιαστικά να βρουν τις κατάλληλες συνεργασίες στον κοινωνικό τομέα.

Ξεκινώντας από την αυτοπαρουσίαση ορίσαμε ένα σύνολο πληροφοριών, όπως τυπικά προσόντα ή προτιμήσεις κλάδου, που θα βοηθήσουν τις οργανώσεις να επιλέξουν με ποιους θέλουν να συνεργαστούν. Στο σχεδιασμό αυτού του digital CV, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι δημιουργούν το λογαριασμό τους και συμπληρώνουν το βιογραφικό τους μέσα από τον διαχειριστικό τους χώρο. Το απλό interface με τα όμορφα γραφικά στοιχεία της Χρυσούλας Κοροβέση κάνει τον χρήστη να αισθάνεται πιο άνετα.

Οι πληροφορίες εκτείνονται από τυπικά προσόντα (π.χ. πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό ξένης γλώσσας) έως προτιμώμενο κλάδο εργασίας ή κλάδος με τη μεγαλύτερη βαρύτητα εμπειρίας. Χρειάστηκε να σχεδιάσουμε το προφίλ των υποψηφίων ώστε, παρά το μέγεθος της πληροφορίας, να είναι ευανάγνωστο για τις Οργανώσεις. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στην οργάνωση να κατεβάσει τα βιογραφικά σε PDF.

Σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, μόνο Οργανώσεις μπορούν να δουν τα προφίλ τους,  ενώ οι υποψήφιοι έχουν έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν το προφίλ τους ως μη δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή το προφίλ γίνεται εμφανές μόνο στην οργανώση της οποίας η αγγελία ενδιαφέρει τον υποψήφιο.

Η αυτοπαρουσίαση των Οργανώσεων είναι μια διακριτή διαδικασία. Οι οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν το προφίλ τους καθώς και να δημοσιεύουν θέσεις εργασίας.

Διαδικασία Αίτησης

Μέχρι εδώ δεν έχουμε πρωτοτυπήσει ιδιαίτερα. Προσπαθώντας όμως να απαντήσουμε σε περισσότερες ανάγκες τόσο των Οργανώσεων όσο και των υποψηφίων, αρχίσαμε να προσθέτουμε όλο και περισσότερα κομμάτια στο παζλ.

Αρχικά, ήταν εύλογο να μπορούν οι χρήστες να κάνουν αίτηση για ανοιχτές θέσεις που τους ενδιαφέρουν. Μια τέτοια ενέργεια τους θέτει υπ’ όψιν των Οργανώσεων για τη συγκεκριμένη αγγελία, κάτι που οπτικοποιήθηκε σε λίστες αιτούντων για την κάθε ανοιχτή θέση εργασίας στο διαχειριστικό των Οργανώσεων.

Θέλοντας να εμπλουτίσουμε περαιτέρω τη διαδικασία, ορίσαμε τις κύριες και τις δευτερεύουσες λίστες αιτούντων. Οι Οργανώσεις μπορούσαν πλέον να οργανώνουν τη σκέψη τους σχετικά με τους υποψήψιους τοποθετώντας τους στη μία ή την άλλη, έχοντας ταυτόχρονα τα ηλεκτρονικά βιογραφικά τους διαθέσιμα μέσω του προφίλ των υποψηφίων αλλά και το εξαγόμενο PDF που το απεικονίζει για να τους βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Τέλος, προσθέσαμε ένα επίπεδο αυτοματοποίησης, ορίζοντας κάποιους κανόνες (πτυχία, προυπηρεσία) βάσει των οποίων γίνεται μία αρχική διαλογή, τοποθετώντας τους αιτούντες αυτόματα σε μία εκ των δύο λιστών. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν υποψήφιοι που αγνοούνται αυτόματα και δίνεται ο χρόνος στην εκάστοτε Οργάνωση να δώσει βάρος στην προσωπική επικοινωνία.

The result

Έχοντας ζήσει πολλές φορές την διαδικασία εύρεσης εργασίας αλλα και εύρεσης εργαζομένων ξέρουμε ότι είναι μια διαδικασία που προκαλεί αρκετό άγχος και θέλει αφοσίωση και χρόνο. Μια διαδικασία στην οποία γίνονται δυστυχώς λάθη από την πρώτη επαφή μέχρι τις τελικές επιλογές. Φυσικά, δε μπορούμε να πούμε ότι τα διορθώσαμε όλα αυτά, πιστεύουμε όμως ότι η πλατφόρμα ngoHeroes μπορεί να βοηθήσει να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για όλες και όλους.

Οι αιτούντες μπορούν να προσθέσουν στο βιογραφικό τους πολλές πληροφορίες χωρίς να ανησυχούν για το αν πλατιάζουν ή όχι και να έχουν ένα ευπαρουσίαστο προφίλ χωρίς να αναρωτιούνται, π.χ., αν χρησιμοποιούν “σωστό” template.

Ταυτόχρονα, οι Οργανώσεις θα έχουν τη βοήθεια μιας αρχικής, αυτόματης σήμανσης αλλά όχι αποκλεισμού, ώστε ξεκινήσουν να συναντήσουν υποψήφιους και να αποφασίσουν με ποιά ή ποιόν θέλουν να συνεργαστούν.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε την δημόσια λειτουργία της το καλοκαίρι του 2020 και αγκαλιάστηκε από τις οργανώσεις!

149
Οργανώσεις
151
Αγγελίες
1.037
Αιτήσεις

View Online

More Cases

Εργαλείο Αποτύπωσης Κοινωνικού Αντικτύπου

Εργαλείο για να μετρούν οι οργανώσεις της κοινωνίας τον αντίκτυπο τους

The Press Project

Ανεξάρτητη ενημερωτική ιστοσελίδα

ASSAI Skin Spa

Ιστοσελίδα και e-shop για το ASSAI Skin Spa στο Χαλάνδρι