Παρουσίαση του Synergy στο Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Αθήνας

Τι γίνεται όταν διαφορετικοί φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους;

Την Τρίτη 4/2 το απόγευμα (17:00 – 21:00) θα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε το οικονομικό εργαλείο συνεργασίας Synergy μαζί με άλλα πέντε εγχειρήματα από το χώρο της Κ.ΑΛ.Ο. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην εκδήλωση “Συνεργώ, συνεργείς… συνεργούμε” που διοργανώνει το Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ Αθήνας (Dock)

Μπορείτε να δείτε τη παρουσίαση μας εδώ