Παρουσίαση του Synergy στο EASA 2022

Είχαμε την χαρά την Τετάρτη 27/8 να παρουσιάσουμε την οικονομική εργαλειοθήκη Synergy στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – EASA 2022: Transformation, Hope and Commons –  που έγινε στο Belfast της Β.Ιρλανδίας.

Το πολύ ενδιαφέρον πάνελ που συμμετείχαμε είχε σαν τίτλο “Infrastructuring Solidarity and the Commons: Prefigurative socio-technical articulations of a post-capitalist world I” και διαπραγματευόταν κοινωνικές δομές και τις τεχνικές τους υποδομές με κατεύθυνση την αλληλεγγύη, όπως κοινότητες υπέρασπισης του δημοσίου χώρου στην Βαρκελώνη και τα αλληλέγγυα σχολεία στην Ελλάδα.

Εμείς μιλήσαμε για το Synergy σαν ένα κοινωνικο-τεχνικό εργαλείο για την οικονομική υποστήριξη των συνεταιρισμών. Μιλήσαμε για το πως συν-σχεδιάστηκε μαζί με τη κοινότητα αλλά και τις προβληματικές που έχουμε εντοπίσει.

Συζητήσαμε για το πως οι πελάτες του κάθε συνεταιρισμού μπορούν να μετατραπούν σε μια κοινή βάση υποστήριξης ενώ τα ίδια τα συνεργατικά μετατρέπονται σε μια ορατή και διακριτή κοινότητα που αξίζει στήριξης. Έτσι δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αποτελεί κοινό κτήμα των συνεταιρισμών.

Μπορείτε να δείτε όλη μας την παρουσίαση εδώ.