Opening: Project/Account Manager

Update: Η θέση καλύφθηκε. Ευχαριστούμε πολύ.

Τι κάνουμε στην Sociality

H Sociality | Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνίας είναι ένας πενταμέλης συνεταιρισμός εργαζομένων που λειτουργεί από το 2014 στην Αθήνα. Οι τομείς δραστηριότητάς μας επιγραμματικά είναι:

 • Η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας οργανισμών και επιχειρήσεων
 • η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό
 • η εκπαίδευση πάνω στο ψηφιακό marketing και το ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα
 • η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στο κομμάτι της έρευνας χρηστών, η δημιουργία prototype εφαρμογών και η ενημερωτική δράση.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει πάνω από 150 ιστοσελίδες και ψηφιακά εργαλεία, έχουμε οργανώσει δεκάδες εκπαιδευτικά εργαστήρια, έχουμε διευθύνει ψηφιακές καμπάνιες και έχουμε συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα. Σε όλα αυτά έχουμε συνεργαστεί με οργανώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και με πολλούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.


Το αντικείμενο του Project/Account Manager στη Sociality διαπερνά και τους τέσσερις πυλώνες της δραστηριότητας μας και αφορά τη διαχείριση έργων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει ο PM να έχει την εποπτεία του έργου και να διαχειρίζεται όλη την επικοινωνία τόσο με τους πελάτες όσο και με την ομάδα υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να βρεθείς να διαχειρίζεσαι έργα διαφορετικής φύσεως: από μια απλή εμπορική ιστοσελίδα εμφάνισης μέχρι ένα ερευνητικό έργο με εξωτερική χρηματοδότηση και πολλούς εταίρους.

Παράλληλα θα λαμβάνεις μέρος στην ανάλυση των αναγκών του έργου/πελατών και στο σχεδιασμό του σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα.

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να έχεις μια βασική τουλάχιστον αντίληψη των σύγχρονων τεχνολογιών (κυρίως web) και πως λειτουργούν καθώς και να διαθέτεις μια συστηματική προσέγγιση που θα σου επιτρέψει να διαχειριστείς 4-5 έργα ταυτόχρονα. Καθότι η ομάδα μας είναι μικρή θα κληθείς να καλύψεις ένα σχετικά ευρύ φάσμα καθηκόντων που περιγράφεται παρακάτω. Μπορεί να υπάρχει και κάποια προσαρμογή των καθηκόντων σου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες σου, οπότε είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε.

Τι θα κάνεις εσύ

 • Ανάλυση Απαιτήσεων Πελατών/Έργου
 • Σύνταξη προσφορών και κοστολόγηση εργασιών
 • Διαχείριση επικοινωνίας με τον πελάτη/εταίρους και την ομάδα υλοποίησης
 • Διαχείριση του χρονοδιαγράμματος του έργου
 • Δημιουργία σχετικών αναφορών σε σχέση με το έργο
 • Διαχείριση του περιεχομένου πελατών
 • Μέριμνα για τη αποπληρωμή των χρεώσεων
 • Αξιολόγηση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών
 • Συγγραφή τεκμηρίωσης και οδηγών ανά πελάτη και συνολικά
 • Παρακολούθηση και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο αντικείμενο

Επίσης, πέρα από τα καθήκοντα αυτά θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις στις συνελεύσεις της ομάδας, στις εσωτερικές εκπαιδεύσεις, στην έρευνα και σε ό,τι άλλο project ή τομέα του συνεταιρισμού σού τραβήξει το ενδιαφέρον. Για εμάς το επιδιωκόμενο τέλος αυτής της διαδρομής είναι η ισότιμη συμμετοχή σου ως μέλος στο συνεταιρισμό.

Απαιτήσεις

Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε θα θέλαμε να καλύπτεις τα παρακάτω:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων
 • Ικανότητες διαχείρισης και συντονισμού παράλληλων εργασιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες/συνεργάτες

Και θα προσμετρηθεί θετικά αν διαθέτεις κάποια από τα παρακάτω:

 • Εμπειρία στη διαχείριση πελατών σε ιστοσελίδες ή σε έργα τεχνολογίας
 • Εμπειρία στη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τους τομείς της τεχνολογίας και της επικοινωνίας
 • Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδων με χρήση του WordPress
 • Εξοικείωση με το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα
 • Εμπειρία από συμμετοχικές διαδικασίες

Τι εργαλεία χρησιμοποιούμε

Το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλη η οργάνωση μας γίνεται μέσω του κοινού συστήματος Project Management που χρησιμοποιούμε στη Sociality (Podio).

Για πιο απλά project έχουμε σταθερή διαδικασία διαχείρισης (pipeline) ενώ για μεγαλύτερα έργα λειτουργούμε με τη λογική των σχεδιαστικών κύκλων (design cycles). Στα ερευνητικά έργα ακολουθούμε την λογική των Working Packages όπως ορίζεται από τον σχεδιασμό τους.

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός με πλήρη ασφάλιση
 • Κάρτα Μετακίνησης
 • Ευέλικτο Ωράριο με παράλληλη τήρηση του οκταώρου
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις

Στείλε μας ό,τι απορίες έχεις και το βιογραφικό σου στο [email protected]