Opening: Project/Account Manager | Δεκ. 2020

Update: Η θέση καλύφθηκε ευχαριστούμε πολύ

Τι κάνουμε

H Sociality | Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνίας είναι ένας οκταμελής συνεταιρισμός εργαζομένων που λειτουργεί από το 2014 στην Αθήνα.

Οι τομείς δραστηριότητάς μας είναι:

 • η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας οργανισμών και επιχειρήσεων
 • η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό
 • η εκπαίδευση πάνω στο ψηφιακό marketing και το ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα
 • η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στο κομμάτι της έρευνας χρηστών, η δημιουργία prototype εφαρμογών και η ενημερωτική δράση.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει πάνω από 150 ιστοσελίδες και ψηφιακά εργαλεία, έχουμε οργανώσει δεκάδες εκπαιδευτικά εργαστήρια, έχουμε διευθύνει ψηφιακές καμπάνιες και έχουμε συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα. Σε όλα αυτά έχουμε συνεργαστεί με οργανώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και με πολλούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Τι θα κάνεις εσύ

Το αντικείμενο του Project Manager στη Sociality αφορά στη διαχείριση έργων τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μας ενδιαφέρει να έχεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εποπτεία ενός έργου τεχνολογίας ή ψηφιακής επικοινωνίας και να διαχειρίζεται όλη την επικοινωνία με τους πελάτες και με την ομάδα υλοποίησης. Παράλληλα θα λαμβάνεις μέρος στην ανάλυση των αναγκών του έργου και των πελατών, καθώς και στο σχεδιασμό του έργου σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να βρεθείς να διαχειρίζεσαι έργα διαφορετικού αντικειμένου και απαιτήσεων: από την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας παρουσίασης μέχρι τον σχεδιασμό μιας εμπορικής εφαρμογής ή ενός ψηφιακού εργαλείου για οργανώσεις της κοινωνίας, επιχειρήσεις ή ερευνητές, σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Συγκεκριμένα:

 1. Διαχείριση επικοινωνίας με νέους και υπάρχοντες πελάτες
 2. Ανάλυση απαιτήσεων πελατών και project
 3. Σύνταξη προσφορών και κοστολόγηση εργασιών
 4. Διαχείριση απαιτήσεων πελατών και προώθηση στην ομάδα ανάπτυξης
 5. Παρακολούθηση της πορείας της ανάπτυξης και έλεγχο εμπειρίας χρήσης
 6. Μέριμνα για την διαχείριση εισπράξεων
 7. Διαχείριση του χρονοδιαγράμματος και των παραδοτέων του project
 8. Διαχείριση εσωτερικής επικοινωνίας με την ομάδα υλοποίησης
 9. Δημιουργία σχετικών report σε σχέση με το project
 10. Συγγραφή τεκμηρίωσης και οδηγών ανά πελάτη και συνολικά
 11. Αξιολόγηση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών

Τι θα πρέπει να γνωρίζεις

Από πλευράς σπουδών, αναζητούμε κυρίως αποφοίτους σχολών Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διοίκησης Τεχνολογίας ή αποφοίτους Διοίκησης Επιχειρήσεων ή γενικότερα σχολών Οικονομικών με προηγούμενη εμπειρία σε διοίκηση έργων τεχνολογίας. Σχετικά μεταπτυχιακά διπλώματα θα εκτιμηθούν θετικά.

Από πλευράς ειδικών γνώσεων, η ομάδα μας χρησιμοποιεί μια σειρά από σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη web εφαρμογών, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες του εκάστοτε project (WordPress, Node.js, React, Angular) και οποιαδήποτε προηγούμενη εξοικείωση/εμπειρία σε αυτές τις τεχνολογίες θα εκτιμηθεί θετικά.

Από πλευράς εργασίας, θα χρειαστεί να διαθέτεις μια συστηματική προσέγγιση η οποία θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς παράλληλα περισσότερα από ένα έργα.

Καθώς η ομάδα μας είναι μικρή (<10 άτομα), θα κληθείς να καλύψεις ένα σχετικά ευρύ φάσμα καθηκόντων που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας σου. Φυσικά μπορεί να γίνει και κάποια προσαρμογή των καθηκόντων σου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες σου, οπότε είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε.

Τέλος, πέρα από τα καθήκοντα αυτά θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις στις συνελεύσεις της ομάδας, στις εσωτερικές εκπαιδεύσεις, στην έρευνα και σε ό,τι άλλο project ή τομέα του συνεταιρισμού σού τραβήξει το ενδιαφέρον. Για εμάς το επιδιωκόμενο τέλος αυτής της διαδρομής είναι η ισότιμη συμμετοχή σου ως μέλος στο συνεταιρισμό.

Απαιτήσεις

Θα πρέπει να έχεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ από τις σχολές που αναφέρονται παραπάνω ή ισότιμες του εξωτερικού
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων τεχνολογίας ή ψηφιακής επικοινωνίας
 • Εμπειρία ή διάθεση ισότιμης εμπλοκής σε συμμετοχικές διαδικασίες

Και θα προσμετρηθεί θετικά αν διαθέτεις κάποια από τα παρακάτω:

 • Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδων με χρήση του WordPress
 • Εμπειρία στη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τους τομείς της τεχνολογίας και της επικοινωνίας
 • Εξοικείωση με τις τεχνολογίες web και σχετικά εργαλεία διαχείρισης (πχ Jira, Git)
 • Εξοικείωση με το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Τι εργαλεία χρησιμοποιούμε

Το μεγαλύτερο μέρος της οργάνωσής μας γίνεται μέσω του κοινού συστήματος Project Management που χρησιμοποιούμε στη Sociality. Παράλληλα με εσωτερικά roadmaps, για μεγαλύτερα project που το απαιτούν, χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως Jira και self-hosted instance του openproject.

Αν σε ενδιαφέρει η θέση στείλε μας το βιογραφικό σου στο [email protected]