Αναζήτηση Υπηρεσιών για System Administration Sociality

Ως Sociality αναζητούμε εξωτερικό συνεργάτη (συνεταιρισμό, επαγγελματία, εταιρεία) για παροχή υπηρεσιών System Administration σχετικά με την ψηφιακή μας υποδομή.

Η Sociality ειναι μια 6μελης κοοπερατίβα τεχνολογίας (συνεταιρισμός εργαζομένων) που ασχολείται με την διαδικτυακή παρουσία,τα ψηφιακά εργαλεία,την εκπαίδευση και την έρευνα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο sociality.gr

Επιδιώκουμε η συνεργασία αυτή να καλύπτει όλες μας τις σχετικές ανάγκες και να είναι σταθερή και μακροχρόνια. Προκρίνουμε ένα μοντέλο συνεργασίας με σταθερή διάθεση χρόνου και οικονομικό αντάλλαγμα ανά μήνα αλλά είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Οι ανάγκες μας είναι ως επί το πλείστον σταθερές με σπάνιες εξαιρέσεις περιστατικών που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης. Επίσης είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας ψηφιακής υποδομής που περιγράφεται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα οι ανάγκες χωρίζονται σε τρεις βασικές ενότητες:

 1. Ανάπτυξη & Συντήρηση Web Server
 2. Επανασχεδιασμός της υποδομής φιλοξενίας WordPress
 3. Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση FOSS εργαλείων

1. Ανάπτυξη & Συντήρηση Web Server

Την στιγμή αυτή διαθέτουμε έναν αριθμό VPS και Physical Devices σε τρίτους παρόχους (περίπου 40) όπου φιλοξενείται όλη μας η ψηφιακή υποδομή.

Η βασική υποδομή των ιστοσελίδων (περίπου 180) φιλοξενείται σε τεσσάρων εξ αυτών με χρήση του διαχειριστικού ISPConfig και PHP 7 & SQL (κυρίως WordPress και ελάχιστα Drupal) καθώς και caching με MemCache ενώ υπάρχει και ένας αντίστοιχος dev server που λειτουργεί ως περιβάλλον ανάπτυξης και staging.

Τουλάχιστον δύο εκ των VPS λειτουργούν ως Node Servers μαζί με MongoDB ενώ τα υπόλοιπα είτε συντηρούν μεγάλες ιστοσελίδες σε WordPress είτε FOSS εργαλεία με βάση τις ειδικές ανάγκες του εργαλείου. Υπάρχει και ένα VPS που φιλοξενεί Blockchain υποδομή.

Επιπλέον υπάρχει μηχανισμός backup για όλες τις υποδομές σε storage box.

Τέλος υπάρχει και ένας διακριτός email server πάλι με χρήση ISP Config που φιλοξενεί τα email όλων των πελατών.

Είναι απαραίτητο όλα αυτά τα VPS να παραμένουν λειτουργικά, ενημερωμένα και ασφαλή ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία νέων όποτε χρειαστεί είτε για Node είτε για PHP.

2. Επανασχεδιασμός της υποδομής φιλοξενίας WordPress

Θέλουμε να επανασχεδιάσουμε την υποδομή μας ώστε οι βασικότερες για εμάς λειτουργίες που αφορούν την δημιουργία, την διαχείριση και την μεταφορά ιστοσελίδων WordPress να απλουστευθούν σε σχεση με την υπάρχουσα υποδομή (ISP Config). 

Στο πλαίσιο αυτό ενδιαφερόμαστε να μεταφέρουμε όλα τα WordPress site μας σε τρείς διακριτούς server με διαχειριστικό περιβάλλον cPanel η Plesk αλλά είμαστε ανοιχτοί σε εναλλακτικές προτάσεις ή εργαλεία.

Μετα την δημιουργία της υποδομής θα θέλαμε η συνεργασίας μας να συνεχίσει με την διατήρηση της λειτουργικότητας της.

3. Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση FOSS εργαλείων

Ο ρόλος εδώ περιλαμβάνει το στήσιμο και παραμετροποίηση εργαλείων ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα με βάση τις σχετικές οδηγίες και την δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος. Παράλληλα περιέχει την συντήρηση τους και τη συμμετοχή σε πιθανή διαδικασία troubleshooting.

Τα FOSS εργαλεία που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε και διαθέτουμε σε πελάτες είναι:

 • OpenVPN
 • BitWarden
 • NextCloud
 • Mastodon 
 • Moodle
 • LimeSurvey
 • Mattermost
 • Cal.com
 • Icecast
 • BigBlueButton

Αποστολή προσφορών

Επιθυμούμε την αποστολή προσφορών που να συμπεριλαμβάνουν όλες τις παραπάνω εργασίες, δηλαδή:

 • την συντήρηση και επέκταση της υπάρχουσας υποδομής για web hosting και του email server
 • την δημιουργία νέας υποδομής για το WordPress hosting και μεταφορά υπάρχουσων ιστοσελίδων σε αυτήν
 • την ανάπτυξη και παραμετροποίηση των FOSS εργαλείων που έχουν περιγραφεί και άλλων που μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον

Οι προσφορές υποβάλλονται στο [email protected] εώς 1/5/2023. Για απορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε επίσης στο email αυτό.

Ευχαριστούμε πολύ!