Την Κυριακή 22.11 είχαμε την χαρά να παρουσιάσουμε το εργό μας Synergy στο συνέδριο FOSSCOMM 2020, το ετήσιο συνέδριο της ελληνικής κοινότητας για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) .

Περισσότερα