Επιχειρηματικό Γεγονός – Παρουσίαση της πλατφόρμας ppCITY

Στην παγκόσμια αγορά υπάρχουν σήμερα ελάχιστες ψηφιακές λύσεις που προσεγγίζουν το εξαιρετικά ενδιαφέρον και δημιουργικό αντικείμενο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού, βασιζόμενες σε επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες, αξιοποιώντας ταυτόχρονα νέες συνδυαστικές τεχνολογίες και δεδομένα.

Το έργο ppCITY στο οποίο συμμετέχουμε φτάνει στην ολοκλήρωσή του μετά από δύο χρόνια και εμείς σας προσκαλούμε στην online παρουσίασή του την Τρίτη 5/5 στη 13:00! Δείτε το πρόγραμμα και πως να παρακολουθήσετε εδώ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».