Στα πλαίσια των ανοιχτών σεμιναρίων μας, τον Νοέμβριο μιλήσαμε για το WordPress, ένα εύχρηστο και εύκολο στην ανάπτυξη CMS ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται πλέον από το 1/4 των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Στο δεύτερο workshop της σειράς σεμιναρίων, ασχοληθήκαμε με το WordPress Theming.

Περισσότερα