Τα σεμινάρια της IT Communa συνεχίζονται! Αυτό το Σάββατο μαθαίνουμε για το Arduino, ένα βασικό σύστημα αλληλεπίδρασης του ψηφιακού με το φυσικό περιβάλλον.

Περισσότερα