Αναζητούμε ένα επιπλέον μέλος στην ομάδα μας που θα απασχοληθεί στους τομείς του Project Management, των Google AdWords, των Facebook Ads και του Search Engine Optimization. Επίσης, αναζητούμε το επόμενο μέλος της Sociality που θα συμμετέχει κανονικά στις συνελεύσεις μας και θα έχει ρόλο στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού και στα επόμενα του βήματα.

Περισσότερα