Θεατρομάνια

Community

Η ιστοσελίδα Θεατρομάνια φιλοξενεί παραστάσεις και θέατρα. Οι παραστάσεις είναι προσβάσιμες μέσα από συνδυαστική αναζήτηση. Επίσης εμπεριέχει λειτουργία διαγωνισμών όπου ο διαχειριστής μπορεί να οργανώσει διαγωνισμούς για συγκεκριμένες παραστάσεις  και να κληρώσει και να ειδοποιήσει με αυτόματο τρόπο τους νικητές.

Παράλληλα η ιστοσελίδα φιλοξενεί δραστηριότητες εστίασης για “Μετά το Θέατρο” που σχετίζονται αυτόματα με την περιοχή στην οποία είναι η παράσταση. Τέλος οι παραστάσεις εμφανίζονται και αποσύρονται αυτόματα ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης και λήξης τους.

View Online