Πλατφόρμα Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Organization

Πλατφόρμα για την παρουσίαση και την δικτύωση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονονομία για λογαριασμό της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας.

Παρουσιάζονται όλοι οι φορείς ΚΑΛΟ μέσα από λίστα που υποστηρίζει αναζήτηση με φίλτρα, καθώς και μέσα από διαδραστικό χάρτη. Οι φορείς ΚΑΛΟ έχουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται το προφίλ τους παρουσιάζοντας την δραστηριότητα τους, καθώς και να ανεβάζουν νέα τους. Παρουσιάζονται επίσης τα Κέντρα Υποστήριξης ΚΑΛΟ και οι δραστηριότητες τους, ενώ υπάρχει και σχετικό Φόρουμ επικοινωνίας.

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας έγινε σε συνεργασία με την Ιωάννα Καστανιώτη.

View Online