Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ

Organization

Το 2022 είχαμε την χαρά να δημιουργήσουμε την νέα ιστοσελίδα του Παραρτήματος Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τις εκδόσεις τους ιδρύματος, μαζί με δυνατότητα παραγγελίας καθώς και τις εκδηλώσεις του. Παράλληλα παρουσιάζει όλες τις θεματικές με τις οποίες ασχολείται και τις δραστηριότητες που υλοποιεί σε κάθε θεματική. Ο γραφικός σχεδιασμός είναι δημιουργία της Anna Iø

View Online